Stockholm, Sweden
(+46) 73-8268999
ckk48@hotmail.com

Category: Uncategorized

เตรียมพร้อมจัดประชุมสันติภาพโลกที่สวีเดน 26-30 ส.ค.นี้ คาด 50 องค์สันติภาพจากทั่วโลกเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน 2566   พระวิเทศปุญญาภรณ์ ดร.  (เจ้าคุณสวีเดน)  รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป และเจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน  ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานจัดประชุมสันติภาพโลกในปี 2023  ที่Stockholm consert Hall.  ซึ่งเป็นสถานที่มีเกียรติและชื่อเสียงในระดับนานาชาติและระดับโลก  เพราะเป็นที่จัดงานมอบรางวัลโนเบลทุกปี โดยเมื่อวันที่   7 เดือนมิถุนายน 2566  คณะได้มีการนัดประชุม และเลี้ยงอาหารคณะกรรมการตัวแทนจากประเทศต่างๆ ที่สตอกโฮล์มซิตตี้ฮอลล์  โดยมีการหารรือเรื่องกำหนดการต่างๆ  พร้อมทั้งการเชิญแขกวีไอพี จากประเทศต่างๆ   และการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับรางวัลจากทั่วโลก  เสร็จประชุมช่วงบ่าย  คณะได้รับเกียรติจากศูนย์ประชุมให้เข้าชมห้องประชุม  เพื่อเตรียมการต่างๆ พร้อมทั้งการดูแลความพร้อมและความปลอดภัยของผู้มาร่วมงาน   และการจองบัตรเข้างานโดยทางStockholm concett Hall เป็นผู้รับผิดชอบบัตรและเลขที่นั่ง สามารถจองทางเว็บไซต์หรือสอบถามเพิ่มเติมที่โทรศัพท์(0046)0738268999หรือID Line worldpeace2020 โดยปีนี้แขกจะเริ่มมาถึงสวีเดนในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 เพื่อพักโรงแรม 2 คืน  และพักในเรือSiljaline 2 คืน   ในวันประชุม…
Read more

เล็งมอบรางวัลสันติภาพโลก2019แก่’ซูจี-หลานเนลสัน’

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา พระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน  เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน Stockholm world peace internationa conferenceหรือประชุมสันติภาพโลก 2019 ที่สตอกโฮล์มซิตี้ฮอลล์ ซึ่งมีผู้แทนจากองค์กรเพื่อสันติภาพจากประเทศสวีเดน ญี่ปุ่น ไทย และอีกหลายประเทศ โดยมีมติเลือกอาตมาเป็นประธานในการจัดประชุมและลงนามเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลก   พร้อมกันนี้ได้เห็นชอบ 1.กำหนดยืนยันวันจัดประชุมและมอบรางวัลในวันที่ 30 มิ.ย.2562  2.พิจารณาและเสนอรายชื่อผู้ที่ควรได้รับรางวัลจากทั่วโลก  10 ราย 3.สรุปแก้ไขกำหนดการจัดประชุมวันที่ 29 มิ.ย.- 2 ก.ค.2562  และ 4.การเชิญวิทยากร คณะกรรมการจัดงานได้พิจารณาผู้ที่ทำงานด้านสันติภาพและการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จากทั่วโลก ที่ควรได้รับรางวัลเช่น อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศสวีเดน เช่น Jan Eliason และ Rolf Ekeus ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานกับสหภาพยุโรปและมีบทบาทในสหประชาชาติ และมีนายมันดลา แมนเดลา หลานชายของนายเนลสัน แมนเดลา อดีตผู้นำแอฟริกาใต้   และประเทศไทยที่ถูกเสนอชื่อคือพระพรหมบัณฑิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)…
Read more

ยกสติถก!เป็นฐานพัฒนามนุษย์ เวทีสันติภาพโลก 2019 สวีเดน

ยกสติถก!เป็นฐานพัฒนามนุษย์ เวทีสันติภาพโลก 2019 สวีเดน ‘เจ้าคุณสวีเดน’ ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมที่จัดประชุมสันติภาพโลกปี 2019 ที่สวีเดน เผยยกสติเป็นฐานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่สันติภาพโลกแบบยั่งยืน  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา พระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ในฐานะประธานจัดการประชุมสันติภาพโลก2019/2562 ที่ประเทศสวีเดน  ได้นำคณะกรรมการจัดงานสันติภาพโลก 2019 ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดประชุมที่สตอกโฮล์ม ชิตี้ฮอล โดยมีเจ้าหน้าที่ของสตอกโฮล์มพาเข้าชมและบรรยายสรุปในห้องต่างๆ   ซึ่งเป็นสถานที่มอบรางวัลโนเบลของทุกๆ ปี  ปีนี้คณะกรรมการจัดการประชุมได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29-30 เดือนมิถุนายน 2019 ที่สตอกโฮล์มซิตี้ฮอล ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมที่เดียวกันเมื่อปีที่ผ่านมา  ในห้องประชุมใหญ่จะสามารถจุคนได้ทั้งหมดประมาณ 1,200 คน  โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกจำนวน 500 คน และจากประเทศสวีเดน 500 คน  จากประเทศไทย 100 คน และสื่อมวลชนจากประเทศต่างๆ 100 คน ในการจัดงานปีนี้จะมีหัวข้อพิเศษในอภิปรายร่วมคือ แนวทางการพัฒนาสัพยากรมนุษย์สู่สันติภาพโลกแบบยั่งยืนด้วยสติ โดยจะมีวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา  คณะจะพักโรงแรม Mariott…
Read more