Stockholm, Sweden
(+46) 73-8268999
ckk48@hotmail.com

ยกสติถก!เป็นฐานพัฒนามนุษย์ เวทีสันติภาพโลก 2019 สวีเดน

ยกสติถก!เป็นฐานพัฒนามนุษย์ เวทีสันติภาพโลก 2019 สวีเดน

ยกสติถก!เป็นฐานพัฒนามนุษย์
เวทีสันติภาพโลก 2019 สวีเดน

‘เจ้าคุณสวีเดน’ ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมที่จัดประชุมสันติภาพโลกปี 2019 ที่สวีเดน เผยยกสติเป็นฐานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่สันติภาพโลกแบบยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา พระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ในฐานะประธานจัดการประชุมสันติภาพโลก2019/2562 ที่ประเทศสวีเดน  ได้นำคณะกรรมการจัดงานสันติภาพโลก 2019 ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดประชุมที่สตอกโฮล์ม ชิตี้ฮอล โดยมีเจ้าหน้าที่ของสตอกโฮล์มพาเข้าชมและบรรยายสรุปในห้องต่างๆ   ซึ่งเป็นสถานที่มอบรางวัลโนเบลของทุกๆ ปี 

ปีนี้คณะกรรมการจัดการประชุมได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29-30 เดือนมิถุนายน 2019 ที่สตอกโฮล์มซิตี้ฮอล ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมที่เดียวกันเมื่อปีที่ผ่านมา  ในห้องประชุมใหญ่จะสามารถจุคนได้ทั้งหมดประมาณ 1,200 คน  โดยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกจำนวน 500 คน และจากประเทศสวีเดน 500 คน  จากประเทศไทย 100 คน และสื่อมวลชนจากประเทศต่างๆ 100 คน

ในการจัดงานปีนี้จะมีหัวข้อพิเศษในอภิปรายร่วมคือ แนวทางการพัฒนาสัพยากรมนุษย์สู่สันติภาพโลกแบบยั่งยืนด้วยสติ โดยจะมีวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา  คณะจะพักโรงแรม Mariott stockholm 2 คืน  และคณะทั้งหมดจากต่างประเทศจะเดินทางทัศนศึกษา ทัวร์เมืองมรดกโลก ทาลิน  ประเทศเอสโตเนีย ด้วยเรือซิลย่าไลน์  เป็นเวลา 2 วันสองคืน

คณะกรรมการจัดประชุมสรุปการหนดการและคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัล Stockholm Worldpeace Awards2019  จากทั่วโลกภายในเดือนมีนาคมนี้ และจะประกาศรายชื่อในเดือนเมษายน  ท่านที่สนใจส่งประวัติและพลงานได้ทั้งไทยและอังกฤษตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พระวิเทศปุญญาภรณ์ กล่าวด้วยว่า และเมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงสตอกโฮล์มและกงสุลได้เดินทางมาปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมการจัดงานพระราชพิธีเพราะบรมราชาภิเษก ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ และเตรียมจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมนี้ด้วย  จึงได้รายงานเรื่องการจัดประชุมสันติภาพโลกและเรียนเชิญเอกอัครราชทูตและคณะจากประเทศไทยแลนด์ร่วมจัดงานและร่วมสนุนงานในครั้งนี้  พร้อมทั้งเรียนเชิญเป็นประธานกล่าวเปิดงานด้วย   
    
“หลังจากหารือเรียบร้อยแล้วเอกอัครราชทูตจึงได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกปริญญาเอก  ในการทำวิจัยดุษฏีนิพนธ์เรื่อง “กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตากหลักปฏิสัมภิทา 4  ของพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป”  ซึ่งได้ผ่านกระบวนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว   หากเข้าเล่มสมบูรณ์ ก็จะเข้ารับการประสาทปริญญาดุษฏีบัณฑิต ในเดือนพฤษภาคมนี้” พระวิเทศปุญญาภรณ์ กล่าวและว่า
 
สำหรับบุคคลที่สนใจเข้าร่วมประชุมสันติภาพโลกที่สวีเดน ติดต่อข้อมูลและขอร่วมเข้าประชุมได้ที่อาตมาและติดต่อทางอีกเมล์  ckk48@hotmail.com  และไลน์ abc2561 หรือโทรศัพท์( 0046) 738268999

แหล่งข่าว: http://www.banmuang.co.th/news/politic/144900